علمی,پژوهشی در مورد مدیریت(بازرگانی,دولتی...)

استاد شهید مطهری: از کودکی این سوال برایم مطرح بود که"چرا قطار تا وقتی ایستاده است کسی به او سنگ نمی زند...اما وقتی قطار به راه افتاد سنگ باران می شود؟! این معما برایم بود که بزرگ شدم و وارد اجتماع شدم دیدم این قانون کلی زندگی ما ایرانیان است که هرکسی و هر چیزی تا وقتی ساکن است مورد احترام است. تا ساکت است مورد تعظیم است اما همین که به راه افتاد و یک قدم برداشت نه تنها کسی کمکش نمی کند بلکه سنگ است که به طرف او پرتاب می شود و این نشانه یک جامعه مرده است.

 
نوشته شده توسط یاسر رجائی در ساعت 16:47 | لینک  | 

شوك آينده
Future Shock
كتاب شوك آينده
نوشته: الوين تافلر
ناشر: علمي
ترجمه: حشمت اله كامراني
شابک: 964-405-09-7
تعداد صفحات: 538

فهرست مطالب:
یادداشت مترجم
پیش گفتار به قلم خانم شهیندخت خوارزمی
مقدمه نویسنده
بخش نخست: مرگ تداوم
بخش دوم: ناپایداری
بخش سوم: تازگی
بخش چهارم: تنوع و کثرت
بخش پنجم: محدودیت های انطباق پذیری
بخش ششم: استراتژی بقا
کتاب شناسی
واژه نامه فارسی به انگلیسی
نوشته شده توسط یاسر رجائی در ساعت 16:43 | لینک  | 

چه انتظار عظیمی نشسته در دل ما

همیشه منتظریم و کسی نمی آیدصفای گمشده آیا

بر این زمین تهی مانده باز می گردد ؟اگر زمانه به این گونه

ــ پیشرفت این است

مرا به رجعت تا غار

ــ مسکن اجداد

مدد کنید

که امدادتان گرامی بادهمیشه دلهره با من

همیشه بیمی هست

که آن نشانه ی صدق از زمانه برخیزد

و آفتاب صداقت ز شرق بگریزدهمیشه می گفتم:

چقدر مردن خوب است

چقدر مردن

ــ در این زمانه که نیکی

حقیر و مغلوب است ــ

خوب استاز : حمید مصدق

پي نوشت:
اين نوشته بيانگر اين مطلب است كه نويسنده مي خواد تغييرات را محكوم كند، ولي يه اصلي است كه الوين تافلر ميگه يا با تغييرات بساز و يا بمير
و نويسنده مردن را به پذيرش تغييرات دنيا ترجيح مي ده و اين نشانگر عدم قبول تغييرا توسط نويسنده است.
پيشرفت، نامهرباني حاصل از ماشيني شدن زندگي ادما همش يك واقعيت است و حقيقت...
بايد پذيرفت خود را با آن منطبق ساخت و زندگي كرد.

نوشته شده توسط یاسر رجائی در ساعت 16:40 | لینک  | 

هرگز به خاطر آرامش و سکوت تجربه و باورهایتان را منکر نشوید.
داگ هامر شولد برنده جایزه صلح نوبل
نوشته شده توسط یاسر رجائی در ساعت 15:13 | لینک  | 

برای مردم مهم نیست که چقدر می دانید،
برای آنها مهم این است که چقدر توجه دارید.
جان ماکسول

نوشته شده توسط یاسر رجائی در ساعت 15:12 | لینک  |